Het Pact

België heeft vele troeven. Het ligt in het hart van Europa, beschikt over arbeidskrachten die tot de productiefste van de Europese Unie behoren, een dynamische en competitieve economie, en economische sectoren die aan de top staan op het gebied van innovatie.

Mobiliteit, ecologische transitie, digitalisering en de opleiding van onze werknemers vormen echter uitdagingen waarop een krachtig en systemisch antwoord moet worden gegeven.

Het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen beoogt deze uitdagingen aan te pakken door de Belgische investeringsactoren een gemeenschappelijke visie en doelstellingen voor 2030 voor te stellen.

In het verslag van het Strategisch Comité dat in opdracht van de eerste minister werd opgesteld, werden de prioritaire investeringsbehoeften tegen 2030 in kaart gebracht. Dit verslag bevat meer dan 80 specifieke aanbevelingen, verdeeld over 6 thematische domeinen en 4 horizontale domeinen.

De totale investeringsbehoefte die in de verschillende domeinen is vastgesteld, bedraagt 144-155 miljard euro. Het grootste deel van dit bedrag zal naar verwachting worden gefinancierd door de privésector (~55%), maar ook de publieke sector moet een belangrijke rol spelen (~45%). In sommige gevallen kan een samenwerking tussen beide sectoren, via PPS-structuren, vruchtbaar zijn.