Publiek-private partnerschappen

 1. Politieke engagement op lange termijn
  • Het politieke engagement voor PPS-formules op lange termijn versterken door een duidelijk en stabiel ontwikkelingsperspectief te bieden aan alle spelers
  • De PPS-projecten structureel inschrijven in het kader van een globale governance van de overheidsinvesteringen
  • De verschillende besluitvormingsorganen van de overheid sensibiliseren en informeren
  • Een “digitaal platform van PPS-projecten” realiseren om de zichtbaarheid van de markt te vergroten en de concurrentie te bevorderen.
  • De goedkeuringsprocedures voor infrastructuurprojecten versnellen en vereenvoudigen
 2. Expertise van de projectleiders
  • De expertise en het gebruik van goede praktijken van de projectleiders tijdens de voorbereidingsfase en de concrete uitvoering van het project versterken
  • De goede-praktijkregels verspreiden, opleidingen organiseren en documentatie ter beschikking stellen van de projectleiders
  • Modelbestekken en gestandaardiseerde contracten uitwerken en ter beschikking stellen van de overheidsdiensten
  • Ondersteuningstools van het type “Public Private comparator” ontwikkelen voor de besluitvorming en de prioritering van de investeringsprojecten