Mobilisatie van kapitaal

 1. Comité voor de strategische investeringen
  • Oprichting van een Comité voor de strategische investeringen op beleidsniveau en van een community van (publieke en private) deskundigen inzake overheidsinvesteringen
  • om het engagement voor overheidsinvesteringen te bevestigen en de synergiën tussen de verschillende beleidsniveaus te benutten, met respect voor eenieders bevoegdheden
  • om de technische expertise wederzijds te versterken, via uitwisselingen van ervaringen en goede praktijken
 2. Inventaris van het vermogen van de staat
  • Opmaak van een inventaris van het vermogen van de staat en zijn componenten, zowel op financieel gebied als wat infrastructuur betreft
 3. Investeringsfondsen
  • Rationeel gebruik van de investeringsfondsen om op ruime schaal kapitaal te mobiliseren
 4. Synergiën met de Europese instanties
  • Versterking van de synergiën met de Europese instanties op het gebied van governance en financiering van de infrastructuurinvesteringen