Regelgeving en vergunnigingen

 1. Strategische cel
  • Coördineert overleg tussen actoren en bundelt expertise
  • Staat investeerders en overheden bij bij het doorlopen van het vergunningstraject
  • Kan als ondersteunend secretariaat fungeren van een evaluatie commissie
 2. Effectieve en efficiënte vergunningsreglementering
  • Onomkeerbaarheid
  • Kortere termijn en zekerheid voor beslissingen
  • Proportionaliteit en meer beweegruimte voor de administratieve rechter
 3. Afstemmen van regionale en federale vergunningsprocedures
  • Afstemming van verschillende regelgevingen voor grote strategische investeringsprojecten die gewesten overschrijden
  • Stimulering van de noodzakelijke samenwerking voor de realisatie van strategische investeringsprojecten
 4. Meer administratieve en fiscale rechtszekerheid garanderen aan investeerders