Interfederale governance en synergie met de Europese instanties

Een ambitieuze investeringsstrategie moet een beredeneerde en gecoördineerde mobilisatie van alle beschikbare middelen omvatten. In het bijzonder de Europese fondsen vormen een belangrijke financieringsbron voor de investeringen in België. Daarom wil deze werf het interfederale beheer van de investeringen in België verbeteren, in de eerste plaats in zijn Europese dimensie.

In het kader van het volgende meerjarig financieel kader van de Europese Unie 2021-2027 zullen alle EU-waarborginstrumenten voor de binnenlandse maatregelen worden samengebracht in één programma, InvestEU genaamd. Het doel van deze werf is dan ook om alle investeringsactoren in België voor te bereiden op het nieuwe InvestEU-programma, door hun adequate informatie te verstrekken en hen in staat te stellen hun coördinatie te organiseren rond gemeenschappelijke doelstellingen.

Een eerste vergadering van de werf is gepland voor juni 2019.