Herziening van de Europese begrotingsregels

In het verlengde van de inspanningen van de afgelopen maanden zal de dialoog die werd aangevat met de Europese Commissie en onze Europese partners worden voortgezet met betrekking tot de intelligente herziening van de Europese begrotingsregels.  

Meer in het bijzonder heeft deze werf tot doel ervoor te zorgen dat rekening wordt gehouden met het Belgische standpunt om te pleiten voor een gunstige behandeling van de investeringen in het Europese begrotingstoezicht bij de evaluatie van de regels inzake dit toezicht, die voor eind 2019 gepland is.

Diplomatieke contacten en technische werkzaamheden zijn gepland voor de zomer en het najaar van 2019.