Europese begrotingsregels

Prioriteiten

 1. Herstructureren van begrotingsuitgaven
  • Aandacht verleggen van lopende uitgaven naar duurzame investeringen
  • Investeringen moeten op lange termijn worden ondersteund.
  • Vrijgemaakte middelen (zie werkgroepen Energie, Gezondheidszorg en Digitaal) moeten op nieuwe efficiënte manieren ingezet worden voor investeringen.
 2. Aanpassing van het Europese begrotingskader en de toepassing daarvan in België
  • Zorgen voor begrotingsregels in Europa die beter aansluiten op de specifieke bijdrage die overheidsinvesteringen leveren aan het economische potentieel, waarbij het begrotingssaldo wordt berekend aan de hand van afschrijvingen in plaats van bruto investeringsuitgaven
  • In afwachting van de invoering van een dergelijk kader, de door de Europese Commissie gehanteerde voorwaarden versoepelen om in aanmerking te kunnen komen voor de investeringsclausule, door de voorwaarde van een ongunstige economische situatie te schrappen
  • In België een betere samenwerking tussen de diverse overheidsinstanties stimuleren bij het bestuderen van de mogelijkheden voor tijdelijke flexibiliteit voor investeringen