Regelgevend en administratief kader

Deze werf moet een antwoord bieden op de moeilijkheid om bepaalde strategische investeringen te doen als gevolg van de complexiteit van de administratieve regelgeving, lange termijnen voor de uitreiking van vergunningen, de talrijke beroepsmogelijkheden voor de belanghebbenden en de strikte rechtspraak van de bevoegde rechtbanken.

Momenteel worden twee studies voorbereid, op basis waarvan de leden van de werf de taskforces verschillende opties voor aanpassingen van de regelgeving en/of andere relevante initiatieven ter verbetering van het investeringsklimaat in België zullen voorstellen.

De werf moet voor het eerst samenkomen in juni 2019.