Governance

De Interministeriële conferentie

De uitvoering van het pact vereist de mobilisatie van alle entiteiten van het land. Daarom heeft het Overlegcomité van 7 november 2018 een Interministeriële Conferentie voor Strategische Investeringen opgericht. De architectuur van de Interministeriële conferentie neemt de volgende vorm aan:

De Conferentie is als volgt samengesteld:

  • Federaal niveau: eerste minister (voorzitter), minister van Economische Zaken, minister van Begroting en minister van Financiën
  • Niveau deelgebieden: 2 vertegenwoordigers per entiteit

Er vallen twee taskforces onder de Conferentie. Ze zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de ministers:

  • Taskforce “Projecten”: staat in voor de voorbereiding en de opvolging van de uitvoering van de investeringsprojecten waarvoor interfederale samenwerking nodig is;
  • Taskforce “Regelgeving en Governance”: staat in voor de voorbereiding en de opvolging van de uitvoering van de transversale maatregelen om het investeringsklimaat in België te verbeteren.

De thematische werven zijn samengesteld uit deskundigen uit de overheid, het bedrijfsleven of de academische wereld. Zij moeten helpen om de politiek gevalideerde aanbevelingen om te zetten in concrete voorstellen en maatregelen.

De werkzaamheden van de Interministeriële Conferentie zijn op dit ogenblik toegespitst op vier transversale werven.

Het Strategisch Comité

Een onafhankelijk Strategisch Comité, samengesteld uit zes leden van diverse horizonten van de Belgische economische wereld, werd in maart 2017 opgericht om tegen 2030 de investeringsprioriteiten in België te bepalen. 

Michel Delbaere, 
Président

Dominique Leroy, 
Membre

Michèle Sioen, 
Membre

Marc Raisière, 
Membre

Jean Stephenne, 
Membre

Pieter Timmermans, 
Membre

Het Strategisch Comité heeft acht thematische werkgroepen in het leven geroepen, bestaande uit deskundigen van de overheid, de academische wereld, de sociale partners, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Na een grondige analyse, uitgevoerd in samenspraak met een groot aantal instellingen en deskundigen, heeft het Strategisch Comité in september 2018 zijn rapport voorgelegd aan de verschillende regeringen van het land.